Sa është realizuar programi për Arsimin, Gruan, Rininë, Shëndetësinë, Mbrojtjen Sociale dhe dëmshpërblimet dhe legalizimi nga Qeveria “Rama 2”?

7 Maj, 20230

POLIFAKT për vëmendjen e publikut prej:
– 27 Prill deri 30 Prill ka publikuar gjithë premtimet,  përfshirjen e tyre në pika programore të qeverisë “Berisha 2” (2009 -2013) dhe nivelin e përmbushjes.
– 1 Maj deri 4 Maj ka publikuar gjithë premtimet, përfshirjen e tyre në pika programore të qeverisë “Rama 1” (2013 -2017) dhe nivelin e përmbushjes.
– 5 maj deri 8 Maj po publikon gjithë premtimet, përfshirjen e tyre në pika programore të qeverisë “Rama 2” (2017 -2021) dhe nivelin e përmbushjes.
Premtimet e partive politike kryesore në zgjedhjet e përgjithshme 2017 janë rritur dhe përforcuar me elementë të rinj, por ajo që ka mbetur e njëjtë është mungesa e përgjegjshmërisë financiare në formulimin dhe prezantimin e premtimeve para votuesit shqiptar. Gjithë kjo përpjekje vjen me qëllimin e rikthimit të vëmendjes te zotimet për të besuar në përmbushjen e tyre. Kushdo që lexoi dhe ata që kanë monitoruar direkt vetë apo e kanë kujtesën e fortë tashmë duhet të mbajë mend edhe sa ishte niveli i përmbushjes së premtimeve zgjedhore pas krijimit të qeverisë “Rama 2” (vetëm PS) dhe miratimit të Programit qeverisës 2017 – 2021.

Në analizën e premtimeve të partive kryesore, kur shikojmë besueshmërinë e premtimeve zgjedhore të vitit 2017rezulton sipas matjes së bërë se:
– Nga 19 premtime për Arsimin, Gruan e Rininë të PS, 8 premtime vlerësohen si të besueshme, 2 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 9 premtime janë pak të besueshme.
– Nga 7 premtime për Politikat Sociale të PS, 4 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 3 premtime janë pak të besueshme.
– Nga 6 premtime për Shëndetësinë të PS, 2 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 4 premtime konsiderohen si pak të besueshme.
– Nga 3 premtime për Politika sektoriale dhe Administrative të PS, 1 premtim vlerësohen si i besueshme, ndërsa 2 premtime janë pak të besueshme.

– Nga 7 premtime për Arsimin, Gruan e Rininë të PD, 3 premtime vlerësohen si të besueshme, 2 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 2 premtime janë pak të besueshme.
– Nga 3 premtime për Politikat Sociale të PD, 1 premtim vlerësohet si i besueshëm, ndërsa 2 premtime janë pak të besueshme.
– Nga 1 premtim për Shëndetësinë të PD, konsiderohen si pak i besueshëm.
– Nga 16 premtime për Politika sektoriale dhe Administrative të PD, 4 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 10 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 2 premtime janë pak të besueshme.

– Nga 2 premtime për Arsimin, Gruan e Rininë të LSI, konsiderohen pak të besueshme.
– Nuk ka premtime te reja per politikat sociale
– Nga 2 premtime për Shëndetësinë të LSI, të 2 premtimet vlerësohen si pak të besueshëm.
– Nga 1 premtim për Politika sektoriale dhe Administrative të LSI, konsiderohet si premtim i ri pak i besueshëm.

Më poshtë prezantohen premtimet ekonomike dhe fiskale në fushatën e vitit 2017 të partisë socialiste, si dhe përfshirjen e tyre pas fitores dhe mandatimit të qeverisë, bashkë me nivelin e përmbushjes që nga qeveria “Rama 1”, si dhe mbartjet e tyre (nëse), si dhe niveli i përmbushjes së pikave të programit të ri të mandatit të dytë qeverisës. 

2017 -2021 – QEVERIA RAMA 2 (PS)

ARSIMI, GRUAJA, RINIA
PREMTIMET E PS 2017 PËRFSHIRJA E PREMTIMEVE
NGA QEVERIA “RAMA 2”
 
PROGRAMI I PAPËRMBUSHUR I PROGRAMIT “RAMA 1”

NIVELI I PËRMBUSHJES SË PROGRAMIT “RAMA 2”

Rritje e punësimit të të rinjve përmes mbështetjes së “start-up” Rritje e punësimit të të rinjve përmes mbështetjes së “start-up” Nxitje sistemit të kredive dhe mikrokredive si dhe lehtësi fiskale për sipërmarrjet e të rinjve.
NUK U PËRMBUSH
PËRMBUSHUR
PJESERISHT
40% gra në vendimmarrje në proceset publike, drejtuese dhe ligjvënësve 40% gra në vendimmarrje në proceset publike, drejtuese dhe ligjvënësve  I PA PËRMBUSHUR
Do të ulim me 10% punën e papaguar të grave Do të ulim me 10% punën e papaguar të grave Pajisje me tablet elektronik e çdo nxënësi që fillon rishtaz shkollën e mesme nga 2014-2015.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR
100% e fëmijeve romë e egjiptianë do kryejnë arsimin e detyruar 100% e fëmijeve romë e egjiptianë do kryejnë arsimin e detyruar Investim për ringritjen e shkollave profesionale.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR 
Transformim i 18 shkollave të mesme në shkolla ekselence sipas sistemit dual Transformim i 18 shkollave të mesme në shkolla ekselence sipas sistemit dual Dyfishim i shkollave të arsimit profesional.

NUK U PËRMBUSH

I PA PËRMBUSHUR
Çdo bashki me një shkollë profesionale për nevojat e tregut lokal Çdo bashki me një shkollë profesionale për nevojat e tregut lokal PROGRAM I RI I PA PËRMBUSHUR
Rritje e vazhdueshme e financimit publik për arsimin e lartë Rritje e vazhdueshme e financimit publik për arsimin e lartë PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
 
Akses falas studentëve në veprimtari publike, reduktim tarifash shërbime publike Akses falas studentëve në veprimtari publike, reduktim tarifash shërbime publike Asnjë shkollë me tri turme dhe asnjë klasë me mbi 30 nxënës.
NUK U PËRMBUSH
PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Garantim i punësimit në administratën publike të ekselentëve Garantim i punësimit në administratën publike të ekselentëve Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara.
NUK U PËRMBUSH
 PËRMBUSHUR
Arsim të lartë falas apo me bursat përkatëse për ekselentët Arsim të lartë falas apo me bursat përkatëse për ekselentët PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
Rritje deri në 40% e pagës së mësuesve Rritje deri në 40% e pagës së mësuesve PROGRAM I RI PERMBUSHUR
PJESERISHT
Ndërtojmë 140 shkolla të reja model për 40 mijë nxënës Ndërtojmë 140 shkolla të reja model për 40 mijë nxënës PROGRAM I RI I PA PËRMBUSHUR
Digjitalizim tërësisht i kurrikulave të arsimit parauniversitar Digjitalizim tërësisht i kurrikulave të arsimit parauniversitar PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESERISHT
225 shkolla në projektin “Shkolla Qendër komunitare” 225 shkolla në projektin “Shkolla Qendër komunitare” PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
Arsimi parashkollor i detyrueshëm në fund të mandatit Arsimi parashkollor i detyrueshëm në fund të mandatit PROGRAM I RI I PA PËRMBUSHUR
Mundësim i ushqimit në shkollë dhe rritje e kohëqëndrimit Mundësim i ushqimit në shkollë dhe rritje e kohëqëndrimit PROGRAM I RI I PA PËRMBUSHUR
Mësues ndihmës për çdo fëmijë me aftësi të veçanta Mësues ndihmës për çdo fëmijë me aftësi të veçanta PROGRAM I RI PERMBUSHUR
Dyfishim nga 27 mijë në 54 mijë i numrit të personave të formuar në 4 vitet e ardhshme NUK U PËRFSHI NË PROGRAM
Raporti arsim professional/ arsim i përgjithshëm 50 me 50.
NUK U PËRMBUSH
POLITIKAT SOCIALE
Të gjitha shërbimet publike të aksesueshme nga kategoritë e aftësisë së veçantë Të gjitha shërbimet publike të aksesueshme nga kategoritë e aftësisë së veçantë PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESERISHT
Banesa sociale në bashkëpunim me pushtetin vendor Banesa sociale në bashkëpunim me pushtetin vendor PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESËRISHT 
Transformojmë Ndihmën Ekonomike në Program për Riintegrim social Transformojmë Ndihmën Ekonomike në Program për riintegrim social Përfitim nga leja e lindjes për çdo nënë, pavarësisht kontributit në sigurime.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR
Ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë së parë Ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë së parë Strehim dhe punësim për gjithë jetimët e papunë e pastrehë.
NUK U PËRMBUSH
PËRMBUSHUR
PJESERISHT
Rritje vjetore pensionesh dhe shpërblim fundviti nga 7-10 mijë lek Rritje vjetore pensionesh dhe shpërblim fundviti nga 7-10 mijë lek Ndihmë e plotë ekonomike për gratë kryefamiljare.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR
Paketa e solidaritetit për pensionistët 24 miliard lekë Paketa e solidaritetit për pensionistët 24 miliard lekë Fonde buxhetore në mbështetje të pastrehëve ose kush rrezikon të humbasi shtëpinë.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR
Përfitimi i lejes së lindjes për çdo nënë NUK U PËRFSHI NË PROGRAM
SHËNDETËSIA
Reagimi urgjencës 10-15 minuta në zonat urbane, 20-35 minuta në zonat rurale Reagimi urgjencës 10-15 minuta në zonat urbane, 20-35 minuta në zonat rurale PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
 
Brenda 2021 shqiptarët do kenë shërbimet shëndetësore falas Brenda 2021 shqiptarët do kenë shërbimet shëndetësore falas PROGRAM I RI I PA PËRMBUSHUR
Financimi publik për kujdesin shëndetësor synohet të arrijë 60-65% e shpenzimeve totale/shëndetësi Financimi publik për kujdesin shëndetësor synohet të arrijë 60-65% e shpenzimeve totale/shëndetësi PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
40% rritje e pagave, prioritet arsimi dhe shëndetësia 40% rritje e pagave, prioritet arsimi dhe shëndetësia PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESERISHT
Objekte të reja shendetësore me financim publik dhe Partneritet Publik-Privat NUK U PËRFSHI NË PROGRAM
Kompensim materialeve mjekësore për funksionet jetësore për fëmijët dhe pensionistët NUK U PËRFSHI NË PROGRAM
POLITIKA DHE ADMINISTRATIVE
Rritje me 10% e numrit të përfituesve nga shërbimet komunitare Rritje me 10% e numrit të përfituesve nga shërbimet komunitare PROGRAM I RI PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Dëmshpërblimi i të përndjekurve politikë Përfundojmë dëmshpërblimin e plotë të të përndjekurve politikë Përparësi kompensimit në natyrë, në raport me dhënien e kompensimit financiar.
NUK U PËRMBUSH
PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Do të përfundojmë procesin e legalizimeve të ndërtimeve informale Do të përfundojmë procesin e legalizimeve të ndërtimeve informale Zbatim i një programi të veçantë për regjistrimin e Pronave në Bregdetin e Jugut.
NUK U PËRMBUSH
I PA PËRMBUSHUR
Legalizim brenda mandatit ndërtimeve informale mbi toka me pronarë.
NUK U PËRMBUSH
Legalizim brenda 2 vitesh i ndërtimeve informale mbi prona vetjake dhe publike.
NUK U PËRMBUSH
Zhdukim 3 zarfet e hallkave të korrupsionit (a) zarfin tek kthimi i pronave, (b) zarfin tek legalizimet dhe (c) zarfin tek regjistrimi i pronës.
NUK U PËRMBUSH
Kontroll dhe ulje e informalitetit në tregun e punës.NUK U PËRMBUSH
Regjistrim i pasurive në zonat rurale dhe zgjidhje e konflikteve për pronësinë brenda 2 viteve.
NUK U PËRMBUSH
Përfundimi i reformës së tokës sipas ligjit 7501 brenda 2 viteve të para të qeverisjes.
NUK U PËRMBUSH
Dëmshpërblim i trashëgimtarëve të të pushkatuarve dhe ish të burgosurve nga viti i tretë i qeverisjes.NUK U PËRMBUSH
Dëmshpërblim brenda dy viteve në vijim i gjithë ish të burgosurve që janë në jetë
NUK U PËRMBUSH
Dëmshpërblim në vitin e parë të qeverisjes për gjithë ish të burgosurat gra mbi 70 vjeç dhe ish të burgosurit burra mbi 75 vjeç
NUK U PËRMBUSH
Hartim plan-veprimi për çmontimin e korrupsionit.
NUK U PËRMBUSH
Nxitje për rihapjen e hetimeve për 21 Janarin, Gërdecin, korrupsionin Durrës-Kukës, privatimet e paligjshme, vrasjet me sfond politik, deformimin e proceseve zgjedhore.
NUK U PËRMBUSH
Reformë kushtetuese që do ti shërbejë rivendosjes së balancave mes pushteteve.
NUK U PËRMBUSH
Të gjitha shërbimet publike për veteranët do të jenë falas dhe do të përballohen nga shteti.
NUK U PËRMBUSH
Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara.
NUK U PËRMBUSH
Shmangie e taksës së korrupsionit dhe taksës se kohës.
NUK U PËRMBUSH

 

Në analizën e përmbushjes së programit të qeverisë “Rama 2” shihet se:

Për ARSIMIN, GRUAN, RININË nga 19 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë vetëm 18 pika në programin qeverisës (sa 95% e premtimeve), ndërsa 1 premtim nuk u përfshi në programin qeverisës. Nga këto pika të përzgjedhura nuk janë përmbushur 8 pika programore (sa 44% e programit për arsimin, gruan dhe rininë). Janë përmbushur pjesërisht 5 pika programore (sa 28% e programit për arsimin, gruan dhe rininë). Janë përmbushur 5 pika programore (28% e programit). Vini re, se 8 premtime që janë bërë pjesë e programit janë pika të reja programore dhe të evidentuara nga programet në proces nga mandati i paraardhës qeverisës.
Nëse shikojmë mbartjen e programit ekonomik të qeverisë “Rama 1”, vërejmë se 6 pikat e papërmbushura të këtij programi për Arsimin, Gruan dhe Rininë janë mbartur me formulime të modifikuara në përshtatura me kapacitetin buxhetor në 3 pika në programin e qeverisë “Rama 2”.

Për POLITIKAT SOCIALE nga 7 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë 4 pika në programin qeverisës (sa 95% e premtimeve), ndërsa 1 premtim nuk u përfshi në programin qeverisës. Këto pika programi bazuar te premtimet e fushatës zgjedhore janë programe të reja të premtuara në vitin 2017. Nuk është përmbushur asnjë pikë programore. Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 3 pika programi qeverisës (38% e programit social) dhe nuk janë përmbushur apo nuk kanë asnjë shenjë të provuar të tyre 3 pika të programit (sa 50% e programit social). Vini re, se 2 prej premtimeve, që janë bërë pjesë e programit janë pika të reja programore.
Nëse shikojmë mbartjen e programit ekonomik të qeverisë “Rama 1”, vërejmë se 4 pikat e papërmbushura të këtij programi për Politikat Sociale nuk janë mbartur në programin e qeverisë “Rama 2”.

Për SHËNDETËSINË nga 6 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë 6 pika në programin qeverisës (sa 57% e premtimeve), ndërsa 3 premtime nuk u përfshinë në programin qeverisës. Nga verifikimi i nivelit të përmbushjes shihet se nuk është përmbushur asnjë pikë programore. Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 3 pika programi qeverisës (sa 75% e programit social) dhe nuk janë përmbushur apo nuk kanë asnjë shenjë të provuar 1 pikë e programit.
Nëse shikojmë mbartjen e programit ekonomik të qeverisë “Rama 1”, vërejmë se nuk pati pika të papërmbushura ne programim për Shëndetësinë te qeverisë “Rama 2”, ndërkohe që pikat në progres nuk përmenden në programin e qeverisë “Rama 2”.

Për POLITIKAT SEKTORIALE dhe ADMINISTRATIVE nga 3 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë të 3 pikat në programin qeverisës. Janë përmbushur pjesërisht 2 pika programi qeverisës (67% e programit) dhe nuk është përmbushur apo nuk ka asnjë shenjë të provuar 1 pikë e programit (33% e programit).
Nëse shikojmë mbartjen e programit ekonomik të qeverisë “Rama 1”, vërejmë se 17 pikat e papërmbushura të këtij programi për Politika Sektoriale dhe Administrative janë mbartur në programin e qeverisë “Rama 2” pikat për dëmshpërblimin e ish-të persekutuarve të regjimit komunist dhe pikat për legalizimin, por që janë përsëritje që janë mbartur dhe ende të parealizuara.

Nëse klikoni te secila nga pikat e programit në kolonën e katërt do të shikoni edhe nivelin e përmbushjes së tyre të provuar me faktet nga vetë aktiviteti i qeverisë.Ditën e nesërme ne do të paraqesim përmbushjen e programit qeverisës 2017 – 2021 për Infrastrukturën ,  Energjinë dhe Politikën e Jashtme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *