Përfitimi i lejes së lindjes për çdo nënë

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Shëndetësisë 2016-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√   Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *