Ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë së parë

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Strehimit Social 2016-2025
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *