Financimi publik për kujdesin shëndetësor synohet të arrijë 60-65% e shpenzimeve totale/shëndetësi

7 Mars, 20210

Statusi:Në progresStatusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
PBA 2017-2019
PBA 2018-2020
PBA 2019-2021 (Faza 123)
PBA 2020-2022 (Faza 123)
PBA 2021-2023 (Faza 12)
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *