Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Fillojmë pilotimin e modelit të ri të autonomisë spitalore në Spitalin e Ri në Fier brenda vitit 2022 për të vijuar me përshkallëzimin në spitalet e tjera, me qëllim përmirësimin e sistemit të administrimit të spitaleve publike sipas një sistemi që shpërblen mbi bazën e performancës, dhe  eliminon çdo abuzim dhe papërgjegjshmëri në kurriz të qytetarëve

NULL