Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Fillojmë pilotimin e modelit të ri të autonomisë spitalore në Spitalin e Ri në Fier brenda vitit 2022 për të vijuar me përshkallëzimin në spitalet e tjera, me qëllim përmirësimin e sistemit të administrimit të spitaleve publike sipas një sistemi që shpërblen mbi bazën e performancës, dhe  eliminon çdo abuzim dhe papërgjegjshmëri në kurriz të qytetarëve

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Do të ndërtojmë Programin Kombëtar të mjekësisë së specializuar të lëvizshme me qëllim që qytetarët në zonat më të thella të vendit të kenë akses periodik në shërbimin shëndetësor

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Do të vendosim në funksionim 10 qendra model të mjekësisë familjare, me shërbime të integruara socio – shëndetësore, me fokus problemet e shëndetit mendor, shërbimet për fëmijët dhe të rinjtë dhe kujdesin paliativ brenda 2024

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Duke investuar në infrastrukturë e teknologji, brenda vitit 2025 do të kemi katër Pole spitalore që do të bëhen Qendra Reference Dianostikuese dhe Trajtuese në katër rajonet

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?
      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.