Garantim i punësimit në administratën publike të ekselentëve

7 Mars, 20210

Statusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
D.A.P
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *