Rritje e punësimit të të rinjve përmes mbështetjes së “start-up”

7 Mars, 20210

Statusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
PARTNERS ALBANIA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *