Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 13. Lufta me pandeminë Covid-19. Mbështesim  sipërmarrjen  në   sektorët   më produktivë  të  ekonomisë, për ringritjen edhe më të fortë të tyre pas pandemisë, duke dedikuar:
– 50  milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e turizmit, në formën e instrumentit të garancisë;
– 5 milionë euro për sipërmarrjet në fushën e transportit;
– 50 milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e manifakturës, si garanci për kreditim apo zgjatje të afatit të kredive ekzistuese.

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Do të përdorim instrumentin e amortizimit të përshpejtuar gjatë vitit, për të  nxitur  investimet  me  pajisje  të  prodhuara  brenda  vendit,  me  vëmendje  në pajisjet që kursejnë energji dhe që janë miqësore ndaj mjedisit, deri në kuotën 40%

NULL