Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 31. Arsimi. Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë. Fillojmë punën për hapjen e filialeve të Universiteteve më të mira ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe për programe studimi të përbashkëta dhe të dyfishta me to. MASR do të mbështesë hapjen e programeve në gjuhën angleze në të gjitha universitetet shqiptare

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 31. Arsimi. Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë. Fillojmë punën për hapjen e filialeve të Universiteteve më të mira ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe për programe studimi të përbashkëta dhe të dyfishta me to. MASR do të mbështesë hapjen e programeve në gjuhën angleze në të gjitha universitetet shqiptare

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 31. Arsimi. Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë. Fillojmë punën për hapjen e filialeve të Universiteteve më të mira ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe për programe studimi të përbashkëta dhe të dyfishta me to. MASR do të mbështesë hapjen e programeve në gjuhën angleze në të gjitha universitetet shqiptare

Programi Qeverisës 2021 – 2025. Faqe 31. Arsimi. Klasat e profilizuara sportive. Do të rritet numri i klasave të profilizuara sportive në mënyrë progresive në të gjithë vendin, duke filluar që nga viti shkollor 2021-2022  nga 223 në 423, duke shtuar edhe disiplina të reja sportive, si gjimnastikë, atletikë dhe tenis.

Programi Qeverisës 2021 – 2025. Faqe 31. Arsimi. Tekstet shkollore falas për të gjithë nxënësit e arsimit bazë. Për vitin shkollor 2021-2022 janë përfshirë tashmë në skemën për tekstet shkollore në përdorim falas edhe nxënësit e klasës së tetë dhe të nëntë, në total 280 mijë nxënës të arsimit bazë dhe të kategorive të veçanta në arsimin e mesëm të lartë, duke lehtësuar ndjeshëm barrën financiare të familjeve.

Referencat për vlerësimin
MEDIA
PBA 2022 -2024

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Programi nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon

NULL