Reformë kushtetuese që do ti shërbejë rivendosjes së balancave mes pushteteve

7 Mars, 20210

Statusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
Ligji KLD
Ligji GJ.K
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *