Përfitim nga leja e lindjes për çdo nënë, pavarësisht kontributit në sigurime

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
ISSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *