TË GJITHA PREMTIMET

Referencat për vlerësimin MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk
Referencat për vlerësimin RAPORTI VJETOR ERE 2021 Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i
Referencat për vlerësimin MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk
Referencat për vlerësimin BYPASS FIERI BYPASS VLORA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i
Referencat për vlerësimin MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk
Referencat për vlerësimin MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk
Referencat për vlerësimin MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk
Referencat për vlerësimin BYPASS TEPELENE BYPASS LEZHE BYPASS TIRANE Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk
Referencat për vlerësimin MEDIA MEDIA Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe