Të gjitha shërbimet publike të aksesueshme nga kategoritë e aftësisë së veçantë

7 Mars, 20210

Statusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
PBA 2017-2019 (i rishikuar)
PBA 2018-2020
PBA 2019-2021 (Faza 1)
PBA 2019-2021 (Faza 2)
PBA 2019-2021 (Faza 3)
PBA 2020-2022 (Faza 1)
PBA 2020-2022 (Faza 2)
PBA 2020-2022 (Faza 3)
PBA 2021-2023 (Faza 1)
PBA 2021-2023 (Faza 2)

Arsyeja për Vlerësimin, sipas Metodologjisë:
Në progres – Premtimi/programi është pjesërisht i saktë, por ka detaje të rëndësishme ose gjërat e ndodhura janë jashtë kontekstit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *