Arsim të lartë falas apo me bursat përkatëse për ekselentët

7 Mars, 20210

Statusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
TCH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *