Premtimet për Bujqësinë, Mjedisin dhe Turizmin nga PD, PS dhe LSI në fushatën për zgjedhjet e përgjithshme 2009

24 Prill, 20230

Në këtë publikim janë përfshirë Premtimet në vitin 2009 për Zgjedhjet e përgjithshme, ku vëmendje në këtë lajm i kushtohet çfarë ka lidhje me Bujqësinë, Mjedisin dhe Turizmin.

Zgjedhjet e vitit 2009 mundësuan krijimin e një koalicioni qeverisës midis PD dhe LSI, ku në vijimin e lajmeve tona do t’ju paraqesim edhe nivelin e përmbushjes së këtyre premtimeve deri në fund të mandatit qeverisës në 2013.

Ndërkohë, ne do të bëjmë një analizë krahasuese edhe për premtimet e PS dhe mbartjen e tyre në programin qeverisës pas zgjedhjeve të vitit 2013, si koalicion mes PS dhe PD.

Në ditët në vijim ne do të vijojmë me paraqitjen e premtimeve të partive politike në 2009 për:

  • Arsimin, politikat sociale, shëndetësinë dhe administratën
  • Infrastrukturën dhe energjinë
  • Politikën fiskale dhe premtimet politike për shumë aspekte
PD PS LSI
BUJQËSIA
Trifishojmë investimet në zonat rurale Asnjë bujk dhe fermer pa çertifikatën e pronësisë mbi tokën Do të ndërtojmë një flotë të re peshkimi, që të jetë shumë agresive për të rritur kapacitetet e peshkimit, për të shfrytëzuar këto resurse të jashtëzakonshme, që i ka dhuruar natyra vendit tonë
Investime në agrobiznes dhe nxitje të përpunimit Asnjë bujk, fermer e peshkatar pa shtetin pranë për të ulur kostot e prodhimit dhe garantuar infrastrukturën e tregut të shitjes së tij
Me sistemin e kanalizimeve, pastrim i plotë i ujërave Do dyfishojmë menjëherë buxhetin e bujqësisë
Qeveria do ndërtojë dhe rindërtojë sistemin më modern të vaditjes Rritja e mirëqenies në fshat dhe garantimi i pronës dhe i sigurisë social-ekonomike
Rindërtim i plotë i sistemeve të vaditjes Mbyllim procesin e çertifikimit të pronësisë mbi tokën bujqësore mbi bazën e ligjit 7501
Subvencionim i naftës dhe importeve të tjera për sipërfaqet e mbjella Bizneset agrare të reja ne do t’i përjashtojmë nga çdo tatim fitimi dhe çdo taksë në 3 vitet e para
Financim çdo projekti për rritjen e prodhimit të fermerëve Do të ndërtojmë një sistem të administrimt të tokës, duke unifikuar gjithë informacionin dhe duke ristrukturuar qoftë kadastrën ligjore, që është Zyra e Regjistrimit të Pasurive, por nga ana tjetër duke krijuar Kadastrën Shumëqëllimshme
Investojmë 4 vitet e ardhshme për bujqësinë më shumë se në 70 vitet që shkuan Do ta nxitim zhvillimin e tregut të tokës, duke ofruar qoftë lehtësi fiskale, qoftë lehtësi proceduriale
Do të pesëfishojmë së paku grantet për prodhimet bujqësore Do të ndërtojmë dhe aprovojmë në Parlament “Kodin e Tokës”
4 vitet që vijnë do të pesëfishojmë rrënjët e ullirit në Shqipëri Do të ngremë një Agjenci të Biznesit Agrar, e cila do të ketë si funksione kryesore, monitorimin dhe garantimin e cilësisë së farave, fidanëve, pesticideve, të fertilizuesve
Nafta për prodhimin në fshat do të jetë pa akcizë
Do të reduktojmë koston e lartë të prodhimeve, duke zhdukur akcizën e naftës
Do të subvencionojmë prodhimet bujqësore, që sot nuk arrijnë të shkojnë dot në tregun e qytet
Synojmë rritjen e ekonomisë rurale me aktivitete si: agroindustria, turizmi, bimët e egra dhe medicinale, produktet bio dhe artizanale, peshkimi, pyjet, gjuetia dhe agroturizmi
Biznesi Agrar do të përjashtohet nga taksat për 3 vite do të mbështesim prodhimin vendas nëpërmjet zhvillimit, profilizimit dhe konsolidimit të Biznesit Agrar në një treg funksional
Do të ngremë një ministri të posaçme për fshatin që do të quhet Ministria e Zhvillimit Rural
MJEDISI DHE TURIZMI
Sistem licensimi dhe vlerësimi të njësive hoteleriere në bazë të standarteve europiane Do ta kthejmë Lezhën në një perlë të Adriatikut tonë që të konkurojë me dinjitet edhe perlat e Adriatikut në Itali
Ndërhyrje energjike me faktorë financiarë, menaxhues dhe instrumente ligjorë për të penguar degradimin e natyrës Karaburuni do të shndërrohet në perlën turistike të gjithë Mesdheut
Mbrojtje të mjedisit me një përqasje të re, duke e konsideruar dhe menaxhuar atë në mënyrë  integrale Do të shfuqizojmë moratoriumin për mjetet e vogla  lundruese
Partneritet serioz në bashkëpunimet bilaterale dhe multilaterale, si dhe me konventat ndërkombëtare për të përmbushur, jo thjesht në letër detyrimet që rrjedhin prej tyre
Arritje të standardeve mjedisore, për rehabilitimin e zonave të ndotura, të pyjeve, për uljen e ndotjeve në ajrin urban, në ujërat sipërfaqësore dhe për zvogëlimin e erozionit
Do ta ndalim këtë shkatërrim, pasuritë tona të përbashkëta t’i vemë në dispozicion të shoqërisë duke ndryshuar rrënjësisht dhe marrëdhëniet me zonat rurale
Asnjë qesë plastike nuk do të hidhet më në Shqipëri, plazhe, lumenj, rrugë, parqe, oborre.
Adoptim të politikave që mundësojnë shfrytëzimin racional e të qëndrueshëm të natyrës
Integrim të komponentes mjedisore në politikat ekonomike të zhvillimit të vendit
Do ta pastrojmë Shqipërinë nga plehrat e kudondodhura nëpër rrugët urbane dhe ato kombëtare e nga mbeturinat urbane
Do të mbjellim në Shqipëri më shumë pemë se ç’janë mbjellë në këto 18 vite të marra së bashku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *