Do të ndërtojmë dhe aprovojmë në Parlament “Kodin e Tokës”

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KM
KUVENDI
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *