Paketë unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar të destinacioneve, paketë në të cilën shteti shqiptar do të investojë 10 milionë Euro çdo vit

24 Tetor, 20212

Statusi:Përmbushur


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
– Inkurajimi i brandeve të mirënjohura ndërkombëtare për të investuar apo operuar në Shqipëri.
– Përfundimi i procesit të lëvizjes së mjeteve lundruese përmes platformës online të hyrje-daljeve.
– Promovimi i Flamurit Shqiptar në tregun ndërkombëtar, si destinacion tax-free.
– Riorganizim i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në përgjigje të flukseve të pritshme turistike dhe të kërkesave në rritje të operatorëve turistikë

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *