Agroturizmi do të mbështetet jo vetëm financiarisht, por edhe me harta, rrugë, infrastrukturë lokale, promovim unik

24 Tetor, 20212

Statusi:Në progres


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 20. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
– Mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave.
– Politika  nxitëse  dedikuar  emigrantëve,  të  rinjve  dhe  rritjes  së  përfshirjes së grave në sektor

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *