50 mijë vende pune në bujqësi dhe në agro-përpunim. 35 mijë fermerë të rinj do të vetepunësohen; 15 mijë vende pune në tregun agro-ushqimor dhe agro-përpunues

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshmeBesueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2013-2015
PEF 2013-2015
PEF 2014-2016
INSTAT 2000-2013

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *