Dhjetëfishim i granteve për mekanizimin e fermave nga 7 në 70 milion Euro

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2013-2015
PEF 2013-2015
Strategjia Bujqësisë 2014-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *