1/3 e kandidatëve të PD nga të rinj dhe të reja

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PROJEKT KODI ZGJEDHOR
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *