Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 36. Shqipëria e së drejtës.
Rrisim numrin e magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës.
Rrisim aksesin e qytetarëve nëpërmjet digjitalizimit të sistemit të drejtësisë përmes krijimit dhe vendosjes në operim të Platformës “Drejtësia Ime”.
Hartojmë dhe miratojmë ligjin e Arbitrazhit tregtar dhe mekanizmave të tjerë të drejtësisë alternativave.
Hartojmë Kodin e ri Penal për të ashpërsuar goditjen ndaj kriminalitetit dhe pandëshkueshmërisë.
Zgjerojmë dhe fuqizojmë rrjetin e koordinatorëve kundër korrupsionit.

NULL