Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 36. Shqipëria e së drejtës.
Rrisim numrin e magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës.
Rrisim aksesin e qytetarëve nëpërmjet digjitalizimit të sistemit të drejtësisë përmes krijimit dhe vendosjes në operim të Platformës “Drejtësia Ime”.
Hartojmë dhe miratojmë ligjin e Arbitrazhit tregtar dhe mekanizmave të tjerë të drejtësisë alternativave.
Hartojmë Kodin e ri Penal për të ashpërsuar goditjen ndaj kriminalitetit dhe pandëshkueshmërisë.
Zgjerojmë dhe fuqizojmë rrjetin e koordinatorëve kundër korrupsionit.

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 37. Siguria e pronës. I japim fund procesit 30-vjeçar të ndërtimeve pa leje brenda vitit 2022, ku asnjë banesë shqiptare që mund të legalizohet, nuk do të ketë mbetur pa u legalizuar

Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
? 
     Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Referencat për vlerësimin
ERP 2021 – 2023
PBA 2021 -2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Referencat për vlerësimin
SKZHI II
P.K.I.E. 2021 – 2023
REFORMA

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë