Financimi 100% publik i partive politike, dhe kriminalizimi i financimeve private

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
PROJEKT KODI ZGJEDHOR
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *