Rimodelimi i financimit publik për shëndetësinë, modernizimin e sistemit shëndetësor

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 -2023
S.S.M.F.P. 2019 – 2022

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *