Paketë financiare dhe fiskale për të kualifikuar fuqinë punëtore për turizmin

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.ZH.Q.T. 2019 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *