Bursë të plotë për çdo student që vjen nga familje me të ardhura nën 64.000 lekë dhe bursë 50% për studentët nga familje me të ardhura mbi 64.000 Lekë

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *