Do të mbyllim përfundimisht pronën si çështje, qoftë në qytet, qoftë në fshat

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.N.R.F.D.P 2012 – 2020

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *