Do të mbështesin energjinë e gjelbër dhe këdo që përdor panelet diellore për përdorim familjar

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.E. 2018-2030
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *