Tekstet shkollore falas për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e nëntë

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
P.B.A. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *