Krijimi i bursës së energjisë dhe krijimi i tregut të organizuar të energjisë

8 Shkurt, 20220

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
MEDIA
MEDIA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *