Arsimim profesional për të rejat e të rinjtë e fshatit, shërbim shëndetësor për të gjithë dhe një plan tërësor për rindërtimin e marrëdhënieve mes fermerit e shtetit

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *