TË GJITHA PREMTIMET

Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 37.Siguria e pronës. - I japim fund procesit 30-vjeçar të ndërtimeve pa leje brenda vitit
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 27. Shoqëria digjitale. - Realizojmë plaformën e-Rezidenca për mundësimin e investimeve të huaja pa nevojën
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 27. Shoqëria digjitale. Sigurojmë marrjen e përgjigjes online me nënshkrim ose vulë elektronike për të 
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 33.Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 33.Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 33.Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 33.Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 30. Fëmijët. - Me fokus kujdesin për nënat e reja dhe të porsalindurit, vijojmë investimet