Programi ynë “Shqipëria fiton turizmin” me angazhime serioze.

11 Shkurt, 20210

Politika të gabuara dhe zbatim i gabuar i politikave të turizmit. Biznesi ia ka dalë vetëm ta rendisë Shqipërinë si destinacion turistik. Turizmi ndikon pozitivisht shumë sektorë të tjerë, si bujqësia, transporti.
Programi ynë “Shqipëria fiton turizmin” me angazhime serioze.  Dëshirat tona i tejkalojnë angazhimet tona dhe duam të jemi realistë.Turizmi do të ketë një rritje të kontributit në GDP nga 8% në 10%.
Dyfishim i numrit të të punësuarve në turizëm.  Rritje vjetore 15% e industrisë së turizmit.Një paketë financiare dhe fiskale për të kualifikuar fuqinë punëtore.
Turizmi prioritet kombëtar, mbështetje me masa financiare, ligjore, fiskale.
Shteti ka mundësi të bëjë shumë për turizmin. Prej 8 vitesh, shumë pak investime publike. Pas 25 prillit, një qeveri që ka turizmin prioritet kombëtar.Vëmendje e jashtëzakonshme në program për trajnimin e burimeve njerëzore.
Partneritet me institucione europiane për trajnimin e stafeve. Një pjesë e ndihmës së BE do ta kanalizojmë në skemat e trajnimit profesional të nivelit europian.
Programi i PD për Turizmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *