Port i ri turistik në Sarandë dhe mijëra punësime

7 Shkurt, 20210

Porti i ri turistik do të jetë një investim qindra miliona euro, do të kërkojë edhe forca pune për t’u administruar, do të jetë mundësi punësimi për plot të rinj që dinë gjuhë të huaja dhe janë të interesuar të marrin pjesë. Rritja e kapaciteteve turistike do të kërkojë të njëjtën gjë”.Një tjetër sfidë për kryeministrin është rritja e cilësisë së shërbimit për turistët.“Turistët ankohen për shërbimin, rritja e cilësisë së shërbimit është sfidë nëse duam të rrisim të ardhurat dhe Shqipërisë mos t’i dalë nami që Shqipëria është mrekulli”.
Premtim elektoral për Turizmin dhe infrastrukturën

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *