Përmbushja e Programit të qeverisë “RAMA 1” për arsimin, shëndetësinë, mbrojtjen sociale dhe politikat sektoriale

3 Maj, 20230

Nga data 27 Prill deri 30 Prill stafi i POLIFAKT ka publikuar për vëmendjen e publikut gjithë premtimet dhe përfshirjen e tyre në pika programore të qeverisë Berisha 2 (2009 -2013) duke matur edhe përmbushjen e programit sipas sektorëve.

Ndërkohë, nga data 1 Maj kemi nisur me publikimin e premtimeve zgjedhore 2013 të dy partive të koalicionit, si dhe pikat e Programit qeverisës 2013 -2017, sipas sektorëve dhe fushave të mbulimit të Qeverisë Rama 1.

Në analizën e lidhur me besueshmërinë e premtimeve zgjedhore të vitit 2013, na rezulton sipas matjes së bërë se:

 • Nga 10 premtime për Arsimin, Gruan e Rininë të PS, 3 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 1 premtim konsiderohet si i pamatshëm. Ndërkohë që 6 premtime janë pak të besueshme.
 • Nga 6 premtime për Politikat Sociale të PS, 0 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 1 premtim konsiderohet si i pamatshëm. Ndërkohë që 4 premtime janë pak të besueshme.
 • Nga 6 premtime për Shëndetësinë të PS, 2 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 3 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 1 premtim vlerësohet si pak i besueshëm.
 • Nga 25 premtime për Politika sektoriale dhe Administrative të PS, 7 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 6 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 12 premtime janë pak të besueshme.
 • Nga 8 premtime për Arsimin, Gruan e Rininë të LSI, 1 premtim vlerësohet si i besueshëm, ndërsa po 1 premtim konsiderohet si i pamatshëm. Ndërkohë që 6 premtime janë pak të besueshme.
 • Nga 7 premtime për Politikat Sociale të LSI, 1 premtim vlerësohet si i besueshëm, ndërsa 4 premtime konsiderohen si të pamatshme, Ndërkohë që 2 premtime janë pak të besueshme.
 • Nga 8 premtime për Shëndetësinë të LSI, 4 premtime vlerësohen si të besueshme, ndërsa 3 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që 1 premtim vlerësohet si pak i besueshëm.
 • Nga 7 premtime për Politika sektoriale dhe Administrative të LSI, 1 premtim vlerësohet si i besueshëm, ndërsa 6 premtime konsiderohen si të pamatshme. Ndërkohë që nuk ka premtime pak të besueshme.

Por, për një krahasueshmëri më poshtë po vendosim të përmbledhur edhe besueshmërinë e premtimeve zgjedhore të vitit 2013 për PD, parti e cila ishte parti qeverisëse në këto zgjedhje, sipas matjes së bërë se:

Në vijim ne do t’ju paraqesim më poshtë premtimet ekonomike dhe fiskale në fushatën e vitit 2013 të partive të koalicionit qeverisës “Rama 1”, pas fitores dhe mandatimit të qeverisë, bashkë me nivelin e përfshirjes edhe përmbushjen e tyre. 

2013 -2017 – QEVERIA RAMA 1 (PS – LSI)

ARSIMI – GRUAJA – RINIA
PREMTIMET E PS  PREMTIMET E LSI PËRFSHIRJA E PREMTIMEVENGA QEVERIA “RAMA 1”

NIVELI I PËRMBUSHJES SË PROGRAMIT 2013 – 2017

Nxitje sistemit të kredive dhe mikrokredive si dhe lehtësi fiskale për sipërmarrjet e të rinjve  30% femra në bordet e kompanive të regjistruara si biznese Nxitje sistemit të kredive dhe mikrokredive si dhe lehtësi fiskale për sipërmarrjet e të rinjve I PA PËRMBUSHUR
Pajisje kompjuterike individuale për çdo nxënës të shkollës së mesme  Praktika pune dhe programe afatshkurtra trajnimi për studentët  Praktika pune dhe programe afatshkurtra trajnimi për studentët  PËRMBUSHUR
Raporti arsim professional/ arsim i përgjithshëm 50 me 50 Raporti arsim professional/ arsim i përgjithshëm 50 me 50 I PA PËRMBUSHUR
Pajisje me tablet elektronik e çdo nxënësi që fillon rishtaz shkollën e mesme nga 2014-2015 Pajisje me tablet elektronik e çdo nxënësi që fillon rishtaz shkollën e mesme nga 2014-2015 I PA PËRMBUSHUR
PPP në krijimin e institucioneve të larta të arsimit profesional  Investim për ringritjen e shkollave profesionale Investim për ringritjen e shkollave profesionale PËRMBUSHUR
PJESËRISHT 
Dyfishim i shkollave të arsimit profesional Arsim i detyrueshëm 12 vjeçar, ulje numrit të nxënësve në klasa Dyfishim i shkollave të arsimit profesional I PA PËRMBUSHUR
Transport falas për çdo nxënës që duhet të udhëtojë në këmbë mbi 20 minuta  Librat shkollorë të arsimit të detyrueshëm do të jepen falas Transport falas për çdo nxënës që duhet të udhëtojë në këmbë mbi 20 minuta PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Libra falas gjatë ciklit të shkollimit të detyrueshëm për fëmijen e tretë e lart Dyfishojmë pagat e arsimtarëve brenda mandatit Libra falas gjatë ciklit të shkollimit të detyrueshëm për fëmijën e tretë e lart PËRMBUSHUR
PJESËRISHT 
Asnjë shkollë me tri turne dhe asnjë klasë me mbi 30 nxënës Asnjë shkollë me tri turme dhe asnjë klasë me mbi 30 nxënës PËRMBUSHUR 
PJESËRISHT
Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara  I PA PËRMBUSHUR
Burim financiar jo më pak se 5% e PBB për arsimin Rritje e buxhetit të arsimit deri në 5% të GDP NUK ËSHTË PËRFSHIRË NË PROGRAM

POLITIKAT SOCIALE

Shërbime falas në shtëpi për të moshuarit mbi 75 vjeç  Emigrantët që kthehen nga Greqia/Italia pasi kanë humbur vendet e punës përfitojnë asistencë sociale deri në 1 vit NUK ËSHTË PËRFSHIRË NË PROGRAM
 Marrëveshje për sigurimet shoqërore reciproke për emigrantët në Itali e Greqi Marrëveshje për sigurimet shoqërore reciproke për emigrantët në Itali e Greqi PËRMBUSHUR PJESËRISHT 
Përfitim nga leja e lindjes për çdo nënë, pavarësisht kontributit në sigurime Përfitim nga leja e lindjes për çdo nënë, pavarësisht kontributit në sigurime I PA PËRMBUSHUR
Strehim dhe punësim për gjithë jetimët e papunë e pastrehë Zhbllokim i ngërçit në shitjen e mbi 4.000 apartamenteve në Tiranë dhe 15.000 në gjithë vendin Strehim dhe punësim për gjithë jetimët e papunë e pastrehë I PA PËRMBUSHUR
Ndihma ekonomike për gratë kryefamiljare Ndihmë e plotë ekonomike për gratë kryefamiljare PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Fonde buxhetore në mbështetje të pastrehëve ose kush rrezikon të humbasi shtëpinë Dyfishim i ndihmës ekonomike bazuar në përllogaritjen e minimumit jetik Fonde buxhetore në mbështetje të pastrehëve ose kush rrezikon të humbasi shtëpinë PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Strehim për familjet e policëve të vrarë, punësim për gratë e policëve të vrarë, përkujdesje për arsimin e jetimëve  Fëmijëve të familjeve që përfitojnë bonus jetik do tu ofrohet ushqim falas në çerdhe e kopshte Strehim për familjet e policëve të vrarë, punësim për gratë e policëve të vrarë, përkujdesje për arsimin e jetimëve PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Transport falas për personat që përfitojnë paketën e bonusit jetik NUK ËSHTË PËRFSHIRË NË PROGRAM

SHËNDETËSIA

 Vaksinimi për fëmijët 0-3 vjeç do të jetë falas Vaksinimi për fëmijët 0-3 vjeç do të jetë falas PËRMBUSHUR 
Screening falas për gjithë gratë në moshë produktive Screening falas për gjithë gratë në moshë produktive PËRMBUSHUR
Barna jo më të shtrenjta se në vendin e prodhimit Barna jo më të shtrenjta se në vendin e prodhimit PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Zgjerim i skemës së medikamenteve të rimbursueshme Zgjerim i skemës së medikamenteve të rimbursueshme PËRMBUSHUR
 Kontroll shëndetësor (check-up) falas për grup-moshat 20-55 vjeç Kontroll shëndetësor (check-up) falas për grup-moshat 20-55 vjeç PËRMBUSHUR 
Brenda vitit të parë kontrolli bazë i përvitshëm për çdo shqiptar mbi 40 vjeç Brenda vitit të parë kontrolli bazë i përvitshëm për çdo shqiptar mbi 40 vjeç PËRMBUSHUR
TVSH-së në shkallën 10% për barnat dhe shërbimet shëndetësore. Heqje e taksës së sëmundjes Pajisje diagnostikuese për gjithë vendin dhe forcim i rolit të mjekut të familjes TVSH-së në shkallën 10% për barnat dhe shërbimet shëndetësore PËRMBUSHUR 
Realizim i sistemit kombëtar të urgjencave mjekësore Realizim i sistemit kombëtar të urgjencave mjekësore PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Financim i sistemit shëndetësor përmes taksimit të përgjithshëm të popullsisë Financim i sistemit shëndetësor përmes taksimit të përgjithshëm të popullsisë PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
 Kompanitë private të sigurimeve të përfshihen në skemën e sigurimeve me ISKSH Kompanitë private të sigurimeve të përfshihen në skemën e sigurimeve me ISKSH PËRMBUSHUR
Ngritje e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar që do ofrojë kujdesin shëndetësor pa pagesë për qytetarët Ngritje e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar që do ofrojë kujdesin shëndetësor pa pagesë për qytetarët PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Skema e Sigurimeve në gjithë sistemin shëndetësor publik dhe privat dhe mbulimin e gjithë popullatës Skema e Sigurimeve në gjithë sistemin shëndetësor publik dhe privat dhe mbulimin e gjithë popullatës PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Dyfishojmë buxhetin për Shëndetësinë në nivelin 5% të GDP

POLITIKA DHE ADMINISTRATIVE

Orientim i procesit të privatizimit të pasurive publike  Qeveria subvencionon ndërtuesit edhe një interes deri në 3% plus interesit që paguan blerësi. Në total interesi vjetor që përfiton sipërmarrësi 7%  Orientim i procesit të privatizimit të pasurive publike  PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Përparësi kompensimit në natyrë, në raport me dhënien e kompensimit financiar Polica sigurimi për gjithë qytetarët deri në 2.000 euro në vit, ku shpenzimet mbulohen bashkarisht nga kontributet e të punësuarve, buxheti i shtetit dhe kompanitë e sigurimeve Përparësi kompensimit në natyrë, në raport me dhënien e kompensimit financiar PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Zbatim i një program të veçantë për regjistrimin e Pronave në Bregdetin e Jugut Kompanitë private të sigurimeve të përfshihen në skemën e sigurimeve me ISKSH Zbatim i një programi të veçantë për regjistrimin e Pronave në Bregdetin e Jugut PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Legalizim brenda mandatit ndërtimeve informale mbi toka me pronarë Kredi të buta 3% për gjithë emigrantët që kthehen në Shqipëri dhe hapin biznes Legalizim brenda mandatit ndërtimeve informale mbi toka me pronarë I PA PËRMBUSHUR
Legalizim brenda 2 vitesh i ndërtimeve informale mbi prona vetjake dhe publike Institucionalizim i mësimit të gjuhës dhe kulturës shqipe në emigracion Legalizim brenda 2 vitesh i ndërtimeve informale mbi prona vetjake dhe publike I PA PËRMBUSHUR
Zhdukim 3 zarfet e hallkave të korrupsionit (a) zarfin tek kthimi i pronave, (b) zarfin tek legalizimet dhe (c) zarfin tek regjistrimi i pronës Zhdukim 3 zarfet e hallkave të korrupsionit (a) zarfin tek kthimi i pronave, (b) zarfin tek legalizimet dhe (c) zarfin tek regjistrimi i pronës I PA PËRMBUSHUR
Hapje e tregut në fushën e operatorëve ajrorë Hapje e tregut në fushën e operatorëve ajrorë PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Miratimin e Ligjit për Votën e Jashtme, duke mundësuar votimin për të gjithë emigrantët Marrëveshje për sigurimet shoqërore reciproke për emigrantët në Itali e Greqi Marrëveshje për sigurimet shoqërore reciproke për emigrantët në Itali e Greqi PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Kontroll dhe ulje e informalitetit në tregun e punës Kontroll dhe ulje e informalitetit në tregun e punës PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Rikthim i policisë së shtetit në krye të detyrës brenda 300 ditëve Rikthim i policisë së shtetit në krye të detyrës brenda 300 ditëve.

Rritja e pagave në policinë e shtetit

PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Regjistrim i pasurive në zonat rurale dhe zgjidhje e konflikteve për pronësinë brenda 2 viteve Regjistrim i pasurive në zonat rurale dhe zgjidhje e konflikteve për pronësinë brenda 2 viteve I PA PËRMBUSHUR
Përfundimi i reformës së tokës sipas ligjit 7501 brenda 2 viteve të para të qeverisjes Përfundimi i reformës së tokës sipas ligjit 7501 brenda 2 viteve të para të qeverisjes I PA PËRMBUSHUR
Dëmshpërblim i trashëgimtarëve të të pushkatuarve dhe ish të burgosurve nga viti i tretë i qeverisjes Dëmshpërblim i trashëgimtarëve të të pushkatuarve dhe ish të burgosurve nga viti i tretë i qeverisjes I PA PËRMBUSHUR
Dëmshpërblim brenda dy viteve në vijim i gjithë ish të burgosurve që janë në jetë Dëmshpërblim brenda dy viteve në vijim i gjithë ish të burgosurve që janë në jetë I PA PËRMBUSHUR
Dëmshpërblim në vitin e parë të qeverisjes për gjithë ish të burgosurat gra mbi 70 vjeç dhe ish të burgosurit burra mbi 75 vjeç Dëmshpërblim në vitin e parë të qeverisjes për gjithë ish të burgosurat gra mbi 70 vjeç dhe ish të burgosurit burra mbi 75 vjeç I PA PËRMBUSHUR
Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në BE brenda vitit të parë të mandatit qeverisës Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në BE brenda vitit të parë të mandatit qeverisës PËRMBUSHUR
Hartim plan-veprimi për çmontimin e korrupsionit Hartim plan-veprimi për çmontimin e korrupsionit PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Hartim brenda 100 ditëve të Strategjisë Antikorrupsion në Sistemin e Drejtësisë Hartim brenda 100 ditëve të Strategjisë Antikorrupsion në Sistemin e Drejtësisë I PA PËRMBUSHUR
Reformë për të rivendosur integritetin e pushtetit gjyqësor dhe institucioneve të drejtësisë Reformë për të rivendosur integritetin e pushtetit gjyqësor dhe institucioneve të drejtësisë PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Nxitje për rihapjen e hetimeve për 21 Janarin, Gërdecin, korrupsionin Durrës-Kukës, privatimet e paligjshme, vrasjet me sfond politik, deformimin e proceseve zgjedhore Nxitje për rihapjen e hetimeve për 21 Janarin, Gërdecin, korrupsionin Durrës-Kukës, privatimet e paligjshme, vrasjet me sfond politik, deformimin e proceseve zgjedhore I PA PËRMBUSHUR
Reformë kushtetuese që do ti shërbejë rivendosjes së balancave mes pushteteve Reformë kushtetuese që do ti shërbejë rivendosjes së balancave mes pushteteve PËRMBUSHUR
PJESËRISHT
Të gjitha shërbimet publike për veteranët do të jenë falas dhe do të përballohen nga shteti Të gjitha shërbimet publike për veteranët do të jenë falas dhe do të përballohen nga shteti I PA PËRMBUSHUR
Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara Zbatim real i kuotës së përfaqësimit 30% të grave dhe vajzave në institucionet e zgjedhura dhe të emëruara I PA PËRMBUSHUR
Shmangie e taksës së korrupsionit dhe taksës së kohës Shmangie e taksës së korrupsionit dhe taksës se kohës I PA PËRMBUSHUR

Në analizën e përmbushjes së programit të qeverisë “Rama 1” vërehet se:

 • Për ARSIMIN, GRUAN, RININË nga 18 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë vetëm 10 pika në programin qeverisës (sa 56% e premtimeve të dy partive të koalicionit qeverisës). Nga këto pika të përzgjedhura nuk është përmbushur asnjë pikë programore. Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 4 pika programore (40% e programit) dhe nuk janë përmbushur 6 pika programore (60% e programit)
 • Për POLITIKAT SOCIALE nga 13 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë 12 pika në programin qeverisës (sa 79% e premtimeve të dy partive të koalicionit qeverisës). Janë përmbushur vetëm 3 pika programore (25% e programit). Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 5 pika programi qeverisës (38% e programit) dhe nuk janë përmbushur apo nuk kanë asnjë shenjë të provuar të tyre 4 pika të programit (37% e programit).
 • Për SHËNDETËSINË nga 14 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë 6 pika në programin qeverisës (sa 46% e premtimeve të dy partive të koalicionit qeverisës). Nuk është përmbushur asnjë pikë programore. Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 4 pika programi qeverisës (67% e programit) dhe nuk janë përmbushur apo nuk kanë asnjë shenjë të provuar të tyre 2 pika të programit (33% e programit).
 • Për POLITIKAT SEKTORIALE dhe ADMINISTRATËN nga 32 premtime në fushatën zgjedhore janë marrë 24 pika në programin qeverisës (sa 75% e premtimeve të dy partive të koalicionit qeverisës). Është përmbushur vetëm 1 pikë programore (4% e programit). Ndërkohë, janë përmbushur pjesërisht 10 pika programi qeverisës (42% e programit) dhe nuk janë përmbushur apo nuk kanë asnjë shenjë të provuar të tyre 13 pika të programit (54% e programit).

Nëse klikoni te secila nga pikat e programit në kolonën e katërt do të shikoni edhe nivelin e përmbushjes së tyre të provuar me faktet nga vetë aktiviteti i qeverisë.

Ditën e nesërme ne do të paraqesim përmbushjen e premtimeve nga program qeverisës 2009 – 2017  si dhe koston buxhetore të premtimeve për Infrastrukturën dhe Energjinë, si dhe premtimet e politikës së jashtme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *