https://polifakt.al/wp-content/uploads/2023/04/Nxenesneshkolle.jpg

LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIMPARTIA DEMOKRATIKETË FUNDITPërmbushja e programit të qeverisë “Berisha 2” për Arsimin, Politikat sociale, Shëndetësia dhe Politikat publike

29 Prill, 20230

Në vazhdimësinë e publikimeve nga POLIFAKT mbi premtimet e partive politike kryesore në zgjedhjet e vitit 2009 dhe matjen e besueshmërisë së tyre ne do të vijojmë me paraqitjen e sotme në sektorin e Arsimit, Politikave sociale, Shëndetësisë dhe Politikat publike. Në prezantimin e tabelës më poshtë, krahas premtimeve të kryera gjatë fushatës zgjedhore 2009 duhet të shikojmë edhe sa prej premtimeve arritën të bëheshin pjesë e programit të qeverisë Berisha 2. Më tej Akoma, pasi të shikojmë nivelin e përfshirjes do të prezantohet edhe niveli i përmbushjes së atyre premtimeve që arritën të bëhen pjesë e programit duke ju paraqitur në këtë rast edhe nivelin e vërtetësisë së tyre sipas matjes së përgjegjshmërisë financiare të buxhetit.

Gjithë kjo përpjekje vjen me qëllimin e rikthimit të vëmendjes te zotimet aktuale per zgjedhjet vendore për të besuar në përmbushjen e tyre dhe per te orientuar me mire dhe politikanet e rinj qe te mos përsëritin te kaluarën. Në ditët në vijim ne do të vijojmë me të njëjtin strukturim në paraqitjen e përmbushjeve të programit të qeverive “Rama 1”, “Rama 2” dhe “Rama 3”, e cila është ende pa mbyllur mandatin qeverisës.

PREMTIMET E PD PREMTIMET E LSI PËRFSHIRJA NË PROGRAMIN E QEVERISË “BERISHA 2” NIVELI I PËRMBUSHJES SË PROGRAMIT 2009 – 2013

ARSIMI, GRUAJA, RINIA

Përhapja e të mësuarit e-learning apo mësimi dixhital Brenda 4 viteve të ardhshme do të ristrukturojmë mbi 80 përqind infrastrukturën e shkollave Dyfishojmë buxhetin për sektorin e arsimit në 8% të PBB I PA PËRMBUSHUR [1]
Nuk do ketë shkollë të mos jetë e re ose e rindërtuar Brenda 4 viteve të ardhshme do të realizojmë decentralizimin e plotë të shkollës me qëllim rritjen e efektivitetit të saj Paga e mësuesit do të dyfishohet brenda mandatit të ardhshëm qeverisës I PA PËRMBUSHUR[2]
Çdo i ri që kërkon punë të mund të punësohet Do të vendosim një partneritet solid midis sektorit publik dhe atij privat të arsimit Brenda 4 viteve të ardhshme do të ristrukturojmë mbi 80 përqind infrastrukturën e shkollave I PËRMBUSHUR[3]
Çdo i ri shqiptar të ketë kompjuterin e tij Diplomat e studentëve që përfundojnë arsimin e lartë, të duhet të jenë në përputhje me kategoritë dhe mundësitë e punës Brenda 4 viteve të ardhshme do të realizojmë decentralizimin e plotë të shkollës me qëllim rritjen e efektivitetit të saj PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [4]
Në 2013 Shqipëria do të ketë 160 mijë studentë Minimalizimi i braktisjes së shkollës duke ndryshuar ligjin ekzistues me synimin për t’i dhënë përparësi masave parandaluese Heqja e menjëhershme e TVSH nga shërbimet e arsimit, si dhe ulja e detyrimeve të tjera, duke përfshirë edhe tatimin mbi fitimin I PËRMBUSHUR[5]
Hapje ndaj sektorit privat në arsim Ne do t’i kthejmë shkollat në qendra të integruara për shërbime komunitare Do të vendosim një partneritet solid midis sektorit publik dhe atij privat të arsimit I PËRMBUSHUR[6]
Çdo fëmijë që mbaron 9-vjeçaren të mund të vazhdojë gjimnazin Do të krijojmë mundësi për kreditimin e studimeve universitare nga bankat, pa interes, për ata studentë që kanë nevojë Do të krijojmë mundësi për kreditimin e studimeve universitare nga bankat, pa interes, për ata studentë që kanë nevojë I PA PËRMBUSHUR [7]
Plani ynë është që asnjë fëmijë analfabet të mos jetë në Shqipëri Mësimi i gjuhës shqipe nga emigrantët do të jetë pjesë e rëndësishme e reformës sonë arsimore Mësimi i gjuhës shqipe nga emigrantët do të jetë pjesë e rëndësishme e reformës sonë arsimore PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [8]
Bursë plus 100 mijë US.D/vit për çdo të ri që fiton studimet në 1 nga 10 universitetet më të mira të planetit Do të punojmë për të krijuar filiale të universiteteve në qytetet më të rëndësishme Do të punojmë për të krijuar filiale të universiteteve në qytetet më të rëndësishme I PA PËRMBUSHUR[9]
2 mijë vende shtesë në universitetet publike Rikonceptim të reformës së Maturës Shtetërore Rikonceptim të reformës së Maturës Shtetërore PËRMBUSHUR[10]
Dyfishojmë buxhetin për sektorin e arsimit në 8% të PBB Do të punojmë që rinia të ketë sa më shumë ambiente sportive Do të punojmë që rinia të ketë sa më shumë ambiente sportive PËRMBUSHUR
PJESËRISHT[11]
Do të përmirësojmë në mënyrë të ndjeshme raportin midis shkollës së mesme profesionale dhe shkollës së përgjithshme Do të përmirësojmë në mënyrë të ndjeshme raportin midis shkollës së mesme profesionale dhe shkollës së përgjithshme I PA PËRMBUSHUR[12]
Kërkimi shkencor është një prioritet shumë i rëndësishëm Kërkimi shkencor është një prioritet shumë i rëndësishëm I PA PËRMBUSHUR[13]
Investimi në kualifikimin profesional të të rinjve dhe fermerëve në fushën e bujqësisë duke nxitur shkollat tekniko-profesionale. Investimi në kualifikimin profesional të të rinjve dhe fermerëve në fushën e bujqësisë duke nxitur shkollat tekniko-profesionale. I PA PËRMBUSHUR [14]
Do të mbështesim konkretisht gratë që synojnë të hapin biznese Përhapja e të mësuarit e-learning apo mësimi dixhital PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [15]
Do të aplikojmë një sistem totalisht të ri të kontrollit shëndetësor duke ofruar shërbime falas për gratë Nuk do ketë shkollë të mos jetë e re ose e rindërtuar I PA PËRMBUSHUR[16]
Të gjitha gratë kryefamiljare do të marrin ndihmë ekonomike të plotë dhe do të ketë një politikë të veçantë nga ana e qeverisë Çdo i ri që kërkon punë të mund të punësohet I PA PËRMBUSHUR[17]
Çdo i ri shqiptar të ketë kompjuterin e tij I PA PËRMBUSHUR[18]
Në 2013 Shqipëria do të ketë 160 mijë studentë PËRMBUSHUR [19]
Çdo fëmijë që mbaron 9-vjeçaren të mund të vazhdojë gjimnazin I PA PËRMBUSHUR[20]
Plani ynë është që asnjë fëmijë analfabet të mos jetë në Shqipëri I PA PËRMBUSHUR[21]
Bursë plus 100 mijë USD/vit për çdo të ri që fiton studimet në 1 nga 10 universitetet më të mira të planetit PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [22]
2 mijë vende shtesë në universitetet publike PËRMBUSHUR[23]
POLITIKA SOCIALE
Do të ndërtojmë banesa sociale dhe do të zgjidhim përfundimisht problemin e 450 familjeve Paketa jonë e Bonusit jetik parashikon subvencionimin e plotë të librave për familjet e varfra Projektligji për kujdesin ndaj moshës së tretë dhe propozojme një pension të 13-të për çdo person të moshës së tretë I PA PËRMBUSHUR [24]
Do nxjerrim nga varfëria 4 vitet e ardhshme edhe 300 mijë shqiptarë Bonusi jetik dhe punësimi jetik do të jenë pjesë themelore e politikës sonë edhe në fshat Do të garantojmë strehim, punësim dhe arsim për komunitetin rom dhe atë egjiptian I PA PËRMBUSHUR [25]
Do të shkurtojmë 5 vite pensionin e minatorëve dhe me efekt prapaveprues “Plani ynë për Veprim” është plani që ndihmon gati 1 milion shqiptarë që të kapërcejnë njëherë e mirë pragun e varfërisë Çdo i ri që krijon familje të ketë mundësi të krijojë strehën e vet I PA PËRMBUSHUR [26]
Çdo i ri që krijon familje të ketë mundësi të krijojë strehën e vet Kushtëzim përftimit të ndihmës ekonomike kryesisht me punësimin në sektorin publik dhe sferën komunitare Do të ndërtojmë banesa sociale dhe do të zgjidhim përfundimisht problemin e 450 familjeve PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [27]
Mandatin e ardhshëm asnjë shqiptar nën nivelin e 2 dollarëve në ditë LSI ka paraqitur në Kuvend projektligjin për kujdesin ndaj moshës së tretë dhe propozojme një pension të 13-të për çdo person të moshës së tretë Mandatin e ardhshëm asnjë shqiptar nën nivelin e 2 dollarëve në ditë I PA PËRMBUSHUR [28]
Do të barazojmë pensionet e fshatit me pensionet e qytetit Ngritje të institucioneve të kujdesit për moshën e tretë nga pushteti vendor në gjithë vendin Do të barazojmë pensionet e fshatit me pensionet e qytetit I PA PËRMBUSHUR [29]
Nuk do ketë pension në fshatra nën 100 dollarë Transport urban falas apo me gjysëm çmimi. Shërbim shëndetësor në familje falas, strehim me prioritet për moshën e tretë. Pagesë minimale për pensionistët që jetojnë në shtëpi me të paafte të tjerë.  Nuk do ketë pension në fshatra nën 100 dollarë. I PA PËRMBUSHUR [30]
Do të garantojmë strehim, punësim dhe arsim për komunitetin rom dhe atë egjiptian Do nxjerrim nga varfëria 4 vitet e ardhshme edhe 300 mijë shqiptarë. I PA PËRMBUSHUR [31]
Garanton statusin e naftëtarit, dhe pagesën e plotë për ish-punonjësit e ARMO-s
Në mënyrën më të padrejtë është mohuar “Statusi i Ushtarakut”. do të zbatohet vendim Nr.9 i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2007
Projektligji i paraqitur nga LSI për Statusin e minatorit.

SHËNDETËSIA

Shtrijmë sigurimet shëndetësore në sektorin privat Shtrijmë sigurimet shëndetësore edhe në sektorin privat PËRMBUSHUR [32]
Luftojmë korrupsionin në sektorin e shëndetësisë Luftojmë korrupsionin në sektorin e shëndetësisë PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [33]
Krijojmë partneritet publik-privat (PPP) në shëndetësi Krijojmë partneritet publik-privat në shëndetësi PËRMBUSHUR [34]
Sigurimi i një kontrolli sanitar dhe epidemiologjik intensiv, profesional dhe të mbështetur me kompetencat ligjore të duhura I PA PËRMBUSHUR [35]

ADMINISTRATA PUBLIKE DHE POLITIKAT

Lufta me program konkret kundër varfërisë dhe kundër monopoleve. Do ta çlirojmë Shqipërinë nga monopolet e Sali Berishës apo të kujtdo tjetër Lufta me program konkret kundër varfërisë dhe kundër monopoleve. I PA PËRMBUSHUR [36]
Ligji i parë që do miratojmë është ai për Gjykatën Administrative Të garantohen lehtësira fiskale për këtë industri. Koha për Veprim, që të ndihmojmë këta biznese (fason) që punësojnë mijëra shqiptarë Ligji i parë që do miratojmë është ai për Gjykatën Administrative.

 

PËRMBUSHUR [37]
Do të krijojmë Qendrën Kombëtare, sportelin unik Do të krijojmë Qendrën Kombëtare, sportelin unik PËRMBUSHUR [38]
Të gjitha blerjet e qeverisë do të bëhen në mënyrë elektronike Zgjidhja dhe konsolidimi i çështjes së pronësisë në Shqipëri është prioritet i programit qeverisës të LSI Të gjitha blerjet e qeverisë do të bëhen në mënyrë elektronike PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [39]
Importet, nafta, plehrat rimbursim me skemën anti-korrupsion Ne garantojmë legalizimin për t’i dhënë fund kësaj drame që keni ju gati dy dekada Zgjidhja dhe konsolidimi i çështjes së pronësisë në Shqipëri është prioritet i programit qeverisës I PA PËRMBUSHUR [40]
Çojmë para ligjit këdo që kërkon të mbushë xhepat me paratë tuaja Do të bëjmë gjithçka për të njohur të gjitha sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe të gjitha llojet e tjera të sigurimeve të vëllezërve e motrave tanë emigrantë Çojmë para ligjit këdo që kërkon të mbushë xhepat me paratë tuaja I PA PËRMBUSHUR [41]
Internet në çdo familje brenda mandatit të ardhshëm Internet në çdo familje brenda mandatit të ardhshëm PËRMBUSHUR
PJESËRISHT [42]
Nuk do përdorim ndonjëherë vlerë tjetër përveç vlerës së tregut për kompensimin monetar apo fizik të pronarëve I PA PËRMBUSHUR [43]
Importet, nafta, plehrat rimbursim me skemën anti-korrupsion I PA PËRMBUSHUR [44]
80% të vlerës për legalizimet mund të paguhet me letra me vlerë I PA PËRMBUSHUR [45]
Ne garantojmë legalizimin për t’i dhënë fund kësaj drame që keni ju gati dy dekada I PA PËRMBUSHUR [46]

Në analizën e përmbushjes së programit të qeverisë “Berisha 2” vërehet se:

  • për arsimin, gruan dhe rininë janë përfshirë në programin qeverisës 14 nga 28 premtime zgjedhore, ku 9 pika të programit nuk janë pjesë e premtimeve, por pika të reja programore. Nga 23 pika të programit qeverisës janë përmbushur 6 pika (26% e pikave), si dhe janë përmbushur pjesërisht 26% e pikave të programit. Nuk kanë arritur të përmbushen 11 pika të programit apo 48% e programit.
  • për shëndetësinë janë përfshirë në programin qeverisës 3 nga 3 premtimet zgjedhore, ku 1 prej pikave programore nuk është nga fushata, por e re. Nga 4 pika të programit qeverisës janë përmbushur 2 pika (50% e pikave), si dhe është përmbushur pjesërisht 1 pikë e programit dhe nuk ka arritur të përmbushet 1 pikë tjetër e programit.
  • për politikat sociale janë përfshirë në programin qeverisës vetëm 8 nga 18 premtimet zgjedhore. Nga 8 pika të programit qeverisës është përmbushur pjesërisht 1 prej pikave të programit. Nuk kanë arritur të përmbushen 7 pika të programit apo 88% e programit.
  • për politikat e përgjithshme dhe administratën janë përfshirë në programin qeverisës 11 nga 11 premtime zgjedhore, por 4 pika të programit nuk janë pjesë e premtimeve, por pika të reja programore. Nga 11 pika të programit qeverisës janë përmbushur 2 pika (18% e pikave), si dhe janë përmbushur pjesërisht 2 pika të programit. Nuk kanë arritur të përmbushen 7 pika të programit apo 64% e programit.

Nëse klikoni te secila nga pikat e programit në kolonën e katërt do të shikoni edhe dokumentacionin që provon nivelin e përmbushjes së tyre. Referencat dokumentare janë marrë nga vetë aktiviteti i qeverisë për programin 2009 -2013.

Në ditët në vijim ne do të përmbushjen e premtimeve nga program qeverisës 2009 – 2013 për:

  • Infrastrukturën dhe energjinë
  • Politikën fiskale dhe premtimet politike për shumë aspekte

[1] https://polifakt.al/meter/rritja-e-buxhetit-per-arsimin/
[2] https://polifakt.al/meter/dyfishim-i-pages-se-mesuesit/
[3] https://polifakt.al/meter/ristrukturim-mbi-80-perqind-i-infrastruktures-se-shkollave/
[4] https://polifakt.al/meter/decentralizim-i-plote-te-shkolles/
[5] https://polifakt.al/meter/heqja-e-tvsh-nga-sherbimet-e-arsimit/
[6] https://polifakt.al/meter/partneritet-solid-midis-sektorit-publik-dhe-atij-privat-te-arsimit/
[7] https://polifakt.al/meter/kreditim-pa-interes-i-studimeve-universitare-nga-bankat/
[8] https://polifakt.al/meter/mesimi-i-gjuhes-shqipe-nga-emigrantet/
[9] https://polifakt.al/meter/filiale-te-universiteteve-ne-qytetet-me-te-rendesishme/
[10] https://polifakt.al/meter/rikonceptim-te-reformes-se-matures/
[11] https://polifakt.al/meter/rinia-te-kete-sa-me-shume-ambiente-sportive/
[12] https://polifakt.al/meter/permiresojme-raportin-midis-shkolles-profesionale-dhe-shkolles-se-pergjithshme/
[13] https://polifakt.al/meter/kerkimi-shkencor-eshte-nje-prioritet/
[14] https://polifakt.al/meter/investime-ne-kualifikimin-profesional-te-te-rinjve-dhe-fermereve/
[15] https://polifakt.al/meter/te-mesuarit-digjital/
[16] https://polifakt.al/meter/shkolla-te-reja-ose-te-rindertuara/
[17] https://polifakt.al/meter/punesim-per-punekerkuesit-e-rinj/
[18] https://polifakt.al/meter/kompjuter-per-cdo-te-ri/
[19] https://polifakt.al/meter/rritja-e-numrit-te-studenteve/
[20] https://polifakt.al/meter/vazhdimesia-e-dijes-ne-arsimin-parauniversitar/
[21] https://polifakt.al/meter/lufta-ndaj-analfabetizmit/
[22] https://polifakt.al/meter/financim-per-studentet-fitues-ne-10-universitetet-me-te-mira/
[23] https://polifakt.al/meter/shtese-studentesh-ne-universitetet-publike/
[24] https://polifakt.al/meter/pension-te-13-te-per-cdo-person-te-moshes-se-trete/
[25] https://polifakt.al/meter/strehim-punesim-dhe-arsim-per-komunitetin-rom-dhe-egjiptian/
[26] https://polifakt.al/meter/banese-per-familjet-e-reja/
[27] https://polifakt.al/meter/banesa-sociale/
[28] https://polifakt.al/meter/ulja-e-varferise/
[29] https://polifakt.al/meter/barazimi-i-pensioneve-fshat-dhe-qytet/
[30] https://polifakt.al/meter/rritja-e-pensioneve/
[31] https://polifakt.al/meter/ulje-e-varferise-2/
[32] https://polifakt.al/meter/sigurime-shendetesore-ne-sektorin-privat/
[33] https://polifakt.al/meter/anti-korrupsioni-ne-shendetesi/
[34] https://polifakt.al/meter/ppp-te-shendetesia/
[35] https://polifakt.al/meter/kontroll-sanitar-dhe-epidemiologjik-intensiv/
[36] https://polifakt.al/meter/lufta-kunder-varferise-dhe-monopoleve/
[37] https://polifakt.al/meter/gjykata-administrative/
[38] https://polifakt.al/meter/qendra-kombetare/
[39] https://polifakt.al/meter/blerjet-e-qeverise-elektronike/
[40] https://polifakt.al/meter/zgjidhja-dhe-konsolidimi-i-ceshtjes-se-pronesise/
[41] https://polifakt.al/meter/cojme-para-ligjit-kedo-qe-kerkon-te-mbushe-xhepat-me-parate-tuaja/
[42] https://polifakt.al/meter/interneti-ne-cdo-familje/
[43] https://polifakt.al/meter/vlere-tregu-per-kompensimin-e-pronareve/
[44] https://polifakt.al/meter/lufta-ndaj-korrupsionit/
[45] https://polifakt.al/meter/legalizimet-me-letra-me-vlere/
[46] https://polifakt.al/meter/garantimi-i-legalizimeve/

Lini një përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e kërkuara janë shënuar *