Përfundojmë rrugën Kardhiq-Delvinë

12 Mars, 20210

Rruga Kardhiq-Delvinë, një aks strategjik për ekonominë dhe turizmin e të gjithë zonës, ka hyrë në një fazë intensive, ku deri tani janë realizuar më shumë se 50% e punimeve. Rruga eviton Qafën e vështirë dhe tërësisht të amortizuar të Muzinës dhe shkurton me një orë lidhjen e Tiranës me Sarandën.
Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet në lotin e katërt të rrugës. Drejtorja e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato, u shpreh se ecuria e zbatimit në terren të projektit është e kënaqshme. “Ky është loti i katërt i punimeve të segmentit Delvinë–Kardhiq. Fillon në kthesën e Fushëbardhës dhe mbaron deri në qafën e Skërficës. Janë 6.1 kilometra, të cilat kanë filluar të ndërtohen dhe në këtë moment kemi të realizuara mbi 50% të punimeve të parashikuara. Ndërkohë që nga ana teknike këtu janë realizuar shumë punë të tjera, mure mbajtëse, disa tombino dhe jemi duke punuar për dy vijadukte, dy ura.”
Premtim elektoral për infrastrukturën

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *