Referencat për vlerësimin
Inspektoriati sanitar 2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2011
PBA 2010-2012
PBA 2011-2013
PBA 2012-2014
PBA 2013-2015 (Faza II)
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2011
PBA 2010-2012
PBA 2011-2013
PBA 2012-2014
PBA 2013-2015 (Faza II)
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Referencat për vlerësimin
Arsimi gjithpërfshirës
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

 

Referencat për vlerësimin
Ligji TVSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon

 

Referencat për vlerësimin
Partneriteti publik – privat 
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon

 

Referencat për vlerësimin
Kredia studentore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Referencat për vlerësimin
MAS
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje
të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

Referencat për vlerësimin
Hapja e univeristetit me filiale
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.