Zvogëlimi i humbjeve në rrjet jo më shumë se 20%

7 Maj, 20170

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Energjisë 2018-2030
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *