Universitete të spikatura publike të vendeve mike, të jenë integruar në sistemin e arsimit tonë të lartë publik

24 Tetor, 20210

Statusi:Në progres


Programi Qeverisës 2021 -2025. Faqe 31. Arsimi. Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë. Fillojmë punën për hapjen e filialeve të Universiteteve më të mira ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe për programe studimi të përbashkëta dhe të dyfishta me to. MASR do të mbështesë hapjen e programeve në gjuhën angleze në të gjitha universitetet shqiptare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *