Ulje rreth 35% e çmimit të naftës me heqjen e akcizës, taksës së qarkullimit bashkë me TVSH që zbatohet mbi këto dy taksa

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushurStatusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
MEDIA
KM
AKCIZA
TAKSAT KOMBËTARE
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *