Norma maksimale e tatimit mbi te ardhurat personale do të zbresë nga 23% që është sot në 18%

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
TATIMI MBI TË ARDHURAT, 2021
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *