Ulje e çmimit të energjisë elektrike, falje e kamatëvonesave

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Energjisë 2013-2020
Raporti ERRE 2016
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *