TVSH për produktet bazë të shportës do të përgjysmohet nga 20% aktualisht në 10%

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PEF 2015-2020
PBA 2017-2019
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *