Norma e papunësisë do të ulet nën nivelin dyshifror (8.2%)

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Punësimit 2014-2020
PEF 2015-2020
KMF 2015-2019
INSTAT 2016
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *