Ulim taksat për gjithë shqiptarët, për të nxitur mundësitë për biznes, investime dhe punësim

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
ERP 2021 – 2023
S.S.M.F.P. 2019 -2022

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *