Çdo fshat do të ketë ujësjellësin e tij, çdo familje shqiptare do ketë ujin brenda shtëpisë

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2009
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *