Transparencë, dhënie fund pandëshkueshmërisë dhe ballafaqim me nivelin më të lartë të kontrollit për abuzuesit duke i detyruar të paguajnë detyrimet e pagave për punonjësit e Ballshit

31 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referencë në dokumente strategjike/ buxhetore
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?
      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *