Të rinjve që duan një profesion, do ta mësojnë atë gjatë periudhës së arsimit të mesëm

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.P.A. 2019 – 2022
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *