Tatim mbi fitimin me dy nivele: një nivel për biznesin e madh dhe tjetri më ulët se ekzistuesi për biznesin e vogël

7 Mars, 20210

Statusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
Ligji i tatimit mbi të ardhurat
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *